Zabezpieczanie stali

       Izolacje ogniochronne konstrukcji stalowych oferowane przez firmę Albau dzielą się na trzy podstawowe kategorie: izolacje mineralne, farby pęczniejące oraz obudowy. W zależności od klasy odporności ogniowej, usytuowania oraz wymagań użytkownika proponowane są konkretne rozwiązania
IZOLACJE MINERALNE

System izolacji ogniochronnych THERMOSPRAY Ex, THERMOSPRAY Ex PLUS


Kliknij by pobrać aprobatę Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć Kliknij by pobrać certyfikat zgodności Kliknij by pobrać znak certyfikacji

Materiały użyte do wykonania proponowanej izolacji to granulowana wełna mineralna, płyty z wełny mineralnej oraz spoiwo i klej cementowy. Podczas wykonywania izolacji THERMOSPRAY Ex na powierzchnię konstrukcji stalowej wykonywany jest natrysk granulatu wełny mineralnej łączonej spoiwem cementowym. W przypadku izolacji THERMOSPRAY Ex PLUS wybrane powierzchnie elementów stalowych oklejane są płytą z wełny mineralnej a następnie wykonywany jest natrysk masy THERMOSPRAY Ex szczelnie otulającej izolowaną powierzchnię. W zależności od życzeń użytkownika możliwe jest wykonanie warstwy zewnętrznej z utwardzeniem powierzchniowym lub z utwardzeniem powierzchniowym i warstwą dekoracyjną w dowolnym kolorze.Izolacja Thermospray Ex z powłoką dekoracyjną * do stosowania zewnętrznego z wyłączeniem powierzchni narażonych na bezpośrednie opady atmosferyczne.

FARBY PĘCZNIEJĄCE

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2


Dokumenty:

  1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3344/2010
  2. Certyfikat zgodności ITB nr 0706/W
  3. Instrukcja aplikacji

Tekst aprobaty technicznej
Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą SP-A2

        System ogniochronny niemieckiej firmy svt Brandschutz PYRO-SAFE SP-A2 jest niehigroskopijną, nie ulegającą starzeniu oraz nie zmieniającą własności oraz funkcjonalności przez co najmniej 20 lat powłoką ognioodporną na bazie dyspersji wodnej. Podczas działania płomienia produkt wytwarza izolującą piankę, która chroni zabezpieczaną powierzchnię przed działaniem płomienia.


FLAME STAL fire proof solvent

Dokumenty:

FLAME Stal jest nowoczesnym systemem pęczniejących farb stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane systemem FLAME Stal umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji klasy odporności ogniowej R15, R30, R60 według normy PN-EN13501-2:2005. System umożliwia także zabezpieczanie elementów stalowych ocynkowanych.

Masywność elementów konstrukcji, które mogą być zabezpieczone systemem Flame Stal dla osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej zawiera się w przedziale 0< U/A [m-1]<400 - zarówno dla profili otwartych jak dla zamkniętych.STEELGUARD

Dokumenty:

Steelguard jest nowoczesnym systemem pęczniejących farb stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane systemem Steelguard umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji klasy odporności ogniowej R15, R30, R60 według normy PN-EN13501-2:2005. System umożliwia także zabezpieczanie elementów stalowych ocynkowanych.

Masywność elementów konstrukcji, które mogą być zabezpieczone systemem Steelguard dla osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej zawiera się w przedziale 0< U/A [m-1]<360 - zarówno dla profili otwartych jak dla zamkniętych.FlameSorber

Dokumenty:

FlameSorber jest nowoczesnym systemem pęczniejących farb stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane systemem FlameSorber umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji klasy odporności ogniowej R15, R30, R60 według normy PN-EN13501-2:2005. System umożliwia także zabezpieczanie elementów stalowych ocynkowanych.OBUDOWY

CONLIT

Dokumenty:

System zabezpieczeń ogniochronnych CONLIT 150 i CONLIT 150S firmy ROCKWOOL Polska sp. z o.o. służy do wykonywania zabezpieczeń przeciwogniowych konstrukcji stalowych o przekrojach otwartych i zamkniętych okrągłych.


PROMATECT®

Dokumenty:

  1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3855/2013
  2. Certyfikat zgodności ITB 1766/W

Płyty ogniochronne PROMATECT® firmy PROMAT.
Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej obudowy skrzynkowej bez mocowania do elementu stalowego. Technika łączenia płyt ze sobą przy użyciu zszywek pozwala na skrócenie czasu montażu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podkonstrucji. Niezbędną grubość okładziny wyznacza się na podstawie wymaganej odporności ogniowej oraz wskaźnika masywności. Przy pomocy płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

[Wykonywane zabezpieczenia]| [Strona główna]