Zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożaroweTechnologie firmy svt

Firma Albau w dziedzinie przeciwogniowego zabezpieczenia przepustów instalacyjnych proponuje produkty firmy svt:

Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych: PYRO SAFE Uniwersalna przegroda kombinowana EI 60 i EI 120

Uniwersalna przegroda kombinowana Dokumenty:

  1. Aprobata ITB: AT-15-4088/2010.
  2. Certyfikat zgodności: ITB-0037/W

Zapewnia zabezpieczenie w klasach odporności ogniowej EI60 lub EI120. Przez proponowany przepust przechodzić mogą jednocześnie:

Przepust instalacyjny Uniwersalna Przegroda Kombinowana należy wykonać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +5°C i wilgotności mniejszej niż 80%.

Zabezpieczenie przepustu kablowego przez oddzielenie przeciwpożarowe technologiami svtSystemy firmy Hilti: patrz www.hilti.pl


Systemy firmy PROMAT: patrz www.promattop.pl

[Wykonywane zabezpieczenia]| [Strona główna]