Projekty UE

 

Pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu pod tytułem: Opracowanie składu, badanie i ocena skuteczności składu zaprawy ognioochronnej do zabezpieczenia elementów konstrukcji żelbetowych.
Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap I usługowy – konkurs ogólny.

Cele projektu: stworzenia zaprawy ogniochronnej o parametrach pozwalających na zachowanie skuteczności w wysokich temperaturach oraz osiągnięcie lepszych niż dotychczasowe parametry.

Planowane efekty projektu: efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do sprzedaży znacząco ulepszonego produktu pod postacią zaprawy ogniochronnej o parametrach pozwalających na zachowanie skuteczności w wysokich temperaturach.

Wartość całkowita projektu: 392 370,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 271 150,00 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020


Zaufali nam:

Kontakt

ALBAU Damian Kaczmarski

Adres
ul. Kolejowa 13, 05-092 Łomianki
Email
E-mail: albau@albau.com.pl
Telefon
Tel: +48 691 094 852

O nas

Firma ALBAU została założona w 1991 roku przez Jerzego Sławińskiego i Janusza Stańczyka. W roku 2016 nastąpiła
zmiana pokoleniowa, a nowym właścicielem został wieloletni pracownik firmy Damian Kaczmarski.

© 2019 ALBAU - zabezpieczenia ogniochronne, natryski ogniochronne
Realizacja strony www: VertesDesign.pl