Oferta firmy ALBAU


Zabezpieczanie stali
Zabezpieczanie żelbetu
Zabezpieczanie stropów z blachy trapezowej z płytą betonową
Zabezpieczanie kanałów wentylacyjnych
Zabezpieczanie dylatacji
Zabezpieczanie przejść instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe
Zabezpieczanie kabli elektrycznych
        Firma ALBAU oferuje swoim klientom technologie i materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w postaci aprobat i certyfikatów pozwalające zabezpieczyć przed ogniem konstrukcje budowlane stalowe lub żelbetowe oraz wykonać uszczelnienia stref ogniowych, zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych i kabli elektrycznych. W zależności od klasy odporności ogniowej, typu konstrukcji, rodzaju materiału konstrukcyjnego oraz wymagań użytkownika proponowane są izolacje gwarantujące wymaganą odporność ogniową, trwałość oraz estetykę.