Zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych

Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Następuje to w wyniku utraty szczelności kanału lub ściany przez którą przechodzi. Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko użycie odpowiednio zaklasyfikowanych elementów i materiałów zapewnia zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się pożarów na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

Firma Albau w swojej ofercie zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych proponuje wyłącznie sprawdzone technologie renomowanych firm, zatwierdzone do stosowania w budownictwie przez odpowiednie instytucje państwowe.System CONLIT PLUS firmy ROCKWOOL

Aprobata techniczna ITB: AT-15-6856/2010

Kanały wentylacyjne zabezpieczone technologią firmy Conlit System Conlit PLUS firmy ROCKWOOL umożliwia zabezpieczanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i budynkach użyteczności publicznej. Przy jego pomocy można uzyskać klasę odporności ogniowej do EIS120.

System PROMADUCT®-500 firmy PROMAT

Aprobata techniczna ITB: AT-15-3550/2007

Certyfikat zgodności: nr ITB-1752/W

Zabezpieczenie kanału wentylacyjnego, klimatyzacyjnego lub oddymiającego w tym systemie można zrealizować na dwa podstawowe sposoby - przez instalację ogniochronnej obudowy istniejących kanałów przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych kanałów również z płyt PROMATECT®-L500.

Kanał wentylacyjny zabezpieczony płytą PROMAT


[Wykonywane zabezpieczenia]| [Strona główna]