Zabezpieczenia stropów z blachy trapezowej z płytą betonowąSystem THERMOSPRAY Ex PLUS

Dokumenty:

Minimalne grubości zabezpieczeń ogniochronnych stropów z blachy trapezowej, stalowej z płytą betonową dla uzyskania odporności ogniowej klas REI60, REI90, REI120

Minimalne grubości zabezpieczeń ogniochronnych, mm*, dla odporności ogniowej klasy:
REI60 REI90 REI120
20 + 10 30 + 10 35 + 10
* grubość płyty z wełny mineralnej + grubość warstwy ogniochronnej THERMOSPRAY Ex(po wyschnięciu)

Strop z blachy trapezowej z płytą betonową

1. Płyta betonowa grubości minimum 50mm, 2. Blacha trapezowa grubości minimum 0.75mm, 3. płyty z wełny mineralnej, 4. Pasek wycięty z wełny mineralnej, umieszczony na złączu płyt zabezpieczenia ogniochronnego, 5. szpilki stalowe, 6. masa ogniochronna THERMOSPRAY Ex, 7. nakładki samozaciskające sięSystem firmy PROMAT

Dokumenty:


[Wykonywane zabezpieczenia]| [Strona główna]